Ταξίδι στο Ιράν

Έφτασα στο Ιράν μετά απά μια ωραιότατη γρήγορη……